Tel: 011 23 60 713

Oglašavanje

MEDIA PLANIRANJE

Svaka reklamna kampanja treba da bude zasnovana na principu ekonomičnosti. Troškovi reklamne kampanje moraju biti u srazmeri sa ostvarenim rezultatima. Da bi se to postiglo neophodno je postaviti objektivne kriterijume i ciljeve reklamne kampanje.

Izbor medija i oblika reklamne poruke zavisi od vrste proizvoda, načina prodaje i kategorije potrošača.
Pri izboru medija treba se rukovoditi težnjom da reklamna poruka dođe do onih kojima je stvarno namenjena.

TV

TV reklame su atraktivne i vrlo sugestivne što ih čini izuzetno moćnim na polju masovnog oglašavanja.
Da biste postigli odgovarajuće rezultate reklamiranjem na televiziji potrebno je u media plan uvrstiti nekoliko TV stanica sa nacionalnom frekvencijom zbog podeljenosti rejtinga gledanosti.

Takođe je neophodno da reklamna poruka na svakoj od odabranih TV stanica bude emitovana nekoliko puta u toku dana.
Imajući sve ovo u vidu lako je zakljuečiti da je televizija najskuplji medij za reklamiranje te se preporuečuje samo kompanijama koje na raspolaganju imaju velike budžete za reklamiranje.

Najbolji efekti postižu se reklamiranjem proizvoda za masovnu upotrebu: konditorski proizvodi, sredstva za liečnu higijenu, bezalkoholna pića, pomoćna lekovita sredstva i sl.

RADIO

Radio je medij koji se sluša u kući, na poslu ali i u pokretu. Reklamna poruka koja se emituje na radiju mora biti kratka , jasna i kreativna.Većina ljudi radio sluša radeći još nešto. Iz ove činjenice proističu osnovne prednosti ali i mane oglašavanja na radio stanicama.

Reklama na radiju je daleko jeftinija od TV reklame a efekti mogu biti približno dobri kao i na televiziji, posebno ako se kombinuju sa reklamiranjem u novinama, magazinima i na internetu.

PRINT

Reklamiranje u štampanim izdanjima je najrasprostranjeniji vid reklamiranja Za većinu klijenta sa ograničenim budžetom ovaj vid reklamiranja ujedno je i najefikasniji.oglasi

Dnevne novine su odliečan medij za plasman reklamnih poruka jer pokrivaju sve ciljne grupe osim jako mlade populacije (tinejdžera).Reklame u dnevnim novinama su informativne i nenametljive i pri tom imaju najveći uticaj na potrošača da obavi kupovinu.

Tiraž, rejting i ciljna grupa kljue`ni su faktori koji utiču na izbor dnevnih novina za plasman reklamne poruke.

Časopisi se mogu podeliti na specijalizovane i zabavne. Specijalizovani časopisi se najčešće koriste za precizno targetiranje.

Zabavni časopisi-magazini se obično čitaju od korica do korica, u dokolici. Reklamiranje u magazinima sa visokim rejtingom i tiražom svakako će pozitivno uticati i na rejting firmi, proizvoda i usluga predstavljenih u reklamnim porukama.

Oglasnici su časopisi namenjeni oglašavanju raznih roba i/ili usluga.
Potrošači ih koriste kao izvor informacija gde i pod kojim uslovima mogu da kupe robu ili uslugu koja im je potrebna. Stoga je reklamiranje u oglasnicima dobro pre svega za servis reklamu.

OUTDOOR

Outdoor oglašavanje je vizuelni oblik komunikacije, namenjen ljudima u pokretu.
Koristći ovaj vid reklamiranja uspevate da svoju reklamnu poruku prenesete čak i onima koji ne gledaju televiziju, ne slušaju radio, ne čitaju novine, ne koriste internet.

Outdoor oglašavanje je jedan od najraznovrsnijih načina oglašavanja a obuhvata sve vidove oglašavanja van zatvorenog prostora: bilborde, city light, oglasne panoe na autobuskim stajalištima, spoljašnje i unutrašnje brendiranje vozila gradskog prevoza, brendiranje vozila taxi prevoza, brendiranje sopstvenih vozila i sl.

spoljasnje_brendiranje

unutrasnje_brendiranje

INTERNET

Internet ima najbrži razvojni put u istoriji medija. Najviše ga koriste mladi i obrazovani ljudi. Najveća prednost interneta u odnosu na sve ostale medije je mogućnost trenutnog praćenja kampanje i rekacije potrošača.
Internet omogućava brzu dvosmernu komunikaciju između kupca i prodavca ma gde da se oni nalaze.

Danas se više ne postavlja pitanje da li koristiti internet u marketinškim kampanjama, pitanje je samo kako i u kojoj meri ga koristiti.

Znamo gde i na koji način treba plasirati reklamnu poruku.

Kontaktirajte nas