Tel: 011 23 60 713

Grafički dizajn

Grafički dizajn je jedna grana primenjene umetnosti. Njegov osnovni cilj je oblikovanje izabranih vizuelnih elemenata (tipografije, fotografije, boje, ilustracija) u jednu skladnu i dopadljivu celinu!.
Grafički oblikovane informacije-reklamne poruke publici se prenose putem različitih medija: novine, časopisi, plakati, bilbordi, internet, TV i sl.

Kreiranje vizuelnog identiteta

Uporedo sa pripremama za početak poslovanja potrebno je definisati i strategiju za stvaranje i razvoj vizuelnog identiteta. Osnovni elementi vizuelnog identiteta su:logo, vizitkarte, memorandum, koverte.

Logo je najvažniji element vizuelnog identiteta svake firme. On je jedini u stalnoj komunikaciji sa svim Vašim poslovnim partnerima, kupcima, prolaznicima, posetiocima Vaše web prezentacije, konzumentima reklamnih poruka. Zato izradi logotipa treba posvetiti posebnu pažnju.

Logo treba da bude dopadljiv oku posmatrača i da na njega, prilikom svakog vizuelnog kontakta, ostavi pozitivan utisak. Logo treba da se jednako dobro prikazuje na papiru, kao i na TV ekranu, na ekranu monitora i svim ostalim meterijalima i medijima na kojima će biti dostupan posmatraču.

Knjiga grafičkih standarda sadrži kompletno uputstvo za primenu znaka i logotipa, njihovu implementaciju na različite elemente vizuelnog identiteta, kao i smernice za razvoj novih elemenata vizuelne komunikacije.

Osmišljavamo i dizajniramo:

 • sredstva poslovne komunikacije: vizit karte, memorandume, koverte, fascikle, račune
 • sredstva direktnog marketinga : kataloge, prospekte, brošure, flajere
 • promotivni materijal: kalendare, nalepnice, štampane i elektronske čestitke
 • časopise i magazine
 • novinske oglase
 • plakate za spoljno i unutrašnje brendiranje
 • grafiku za brendiranje vozila: automobili, kombi, autobusi, tramvaji
 • insertere
 • ambalažu
 • korice za knjige
 • banere

nešto smo sigurno zaboravili da pomenemo.

Pitajte nas da li i to radimo.