Tel: 011 23 60 713

Grafički dizajn

Grafički dizajn je jedna grana primenjene umetnosti. Njegov osnovni cilj je oblikovanje izabranih vizuelnih elemenata (tipografije, fotografije, boje, ilustracija) u jednu skladnu i dopadljivu celinu…

Oglašavanje

Svaka reklamna kampanja treba da bude zasnovana na principu ekonomičnosti. Troškovi reklamne kampanje moraju biti u srazmeri sa ostvarenim rezultatima. Da bi se to postiglo neophodno je postaviti…

Web dizajn

Od nastanka prve web prezentacije do danas traju polemike o tome šta je to dobar sajt i koje uslove treba da ispuni da bi postao uspešan. Mi Vam na ovoj strani nećemo objašnjavati šta i kako treba…